Wordt mijn behandeling vergoed?

Als u kiest voor een behandeling in het Rode Kruis Ziekenhuis, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Dat hangt af van een aantal zaken:

  • Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het RKZ, en zijn daar nog voorwaarden aan verbonden? 
  • Welke polis heeft u gekozen?
  • Hoe hoog is uw eigen risico? Het minimale eigen riscio in 2017 is € 385,-. Wellicht heeft u uw eigen risico laten verhogen (tot maximaal € 885,-) om zo minder premie te hoeven betalen. Voor welke zorg betaalt u eigen risico en welke niet? Lees de informatie van de Rijksoverheid
  • Heeft uw huisarts of een andere verwijzer u doorverwezen voor de ziekenhuiszorg, of niet? 

 

U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u vragen hebt over uw vergoeding. 

Basisverzekering 

De behandelingen uit het A-segment vallen binnen de basisverzekering en worden dus volledig vergoed. Hiervoor gelden vaste, landelijke prijzen die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa):  http://www.nza.nl/.

Aanvullende verzekering of voor eigen rekening 

Wat voor soort verzekering heeft u?

De overige behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering van een zorgverzekeraar of komen voor uw eigen rekening. Dit zijn behandelingen uit het 'B-segment'. De prijzen voor deze behandelingen hebben ziekenhuizen samen met zorgverzekeraars vastgesteld. Het zijn de zogenaamde 'passantentarieven'. Deze tarieven zijn dus niet voor elk ziekenhuis gelijk.

 

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten krijgt u deze behandelingen mogelijk ook (gedeeltelijk) vergoed. Dit hangt af van het soort aanvullende verzekering.

 

Het soort verzekering vindt u terug in uw zorgpolis of u vraagt het na bij uw zorgverzekeraar. 

Afspraken budgetpolis

Heeft u een budgetpolis?

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft voor 2016 goede afspraken met Zilveren Kruis Achmea gemaakt. Het ziekenhuis is nu ook gecontracteerd voor een beperkt aantal specifieke (budget)polissen van Achmea:

 

  • Zilveren Kruis Basis Budget-polis  
  • Zorg Plan Selectief van Avéro

 

Er is echter geen contract met de Gewoon Zekur-polis van Unive/VGZ.

Graag willen wij u wijzen op de mogelijke consequenties als u een dergelijke budget-polis kiest.
Als u de Gewoon Zekur-polis heeft, dan moet u de behandeling bij het RKZ zelf betalen tenzij het acute zorg danwel verloskundige zorg betreft. Dit geldt niet voor de Gewoon Zekur vrij polis. Heeft u deze polis, dan vergoedt Univé de behandeling wel volledig.

Heeft u een verwijzing?

Voor ziekenhuiszorg door een specialist heeft u altijd een verwijzing nodig van een (huis)arts of verloskundige. Heeft u geen verwijzing dan kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en krijgt u thuis een factuur (bekijk een voorbeeldfactuur onderaan deze pagina).

 

Uitzonderingen zijn acute zorg/spoedeisende zorg (de Eerste of Spoedeisende Hulp). Deze zorg wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt wel eerst aangesproken. Bij een bezoek aan de huisartsenpost geldt het eigen risico niet. (Lees ook: Naar de Eerste Hulp of naar de Huisartsenpost?)

Prijzen behandelingen

Behandelingen (DBC's) vallen uiteen in 2 groepen: behandelingen uit segment A (gereguleerde segment) en uit segment B (het vrije segment). Wat de verschillen zijn tussen de behandelingen en wat tarieven zijn leest u bij Prijzen behandelingen.

Ondergaat u één van deze behandelingen? Dan hangt het van uw zorgverzekeraar (en uw verzekering) af of de behandeling wordt vergoed. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Factuur

Krijgt u een behandeling niet vergoed? Dan ontvangt u van het ziekenhuis thuis een factuur. Een factuur is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Wilt u weten wat deze betekenen? Bekijkt u dan de Voorbeeldfactuur onderaan deze pagina

 

Heeft u andere vragen over de factuur? Kijk dan bij 'Veelgestelde vragen', misschien staat het antwoord dat u zoekt erbij. U kunt ook contact opnemen met de Debiteurenadministratie van het RKZ via deze website of telefonisch via de centrale receptie : T 0251 - 265555. 

Paginaopties: