Wat doen wij?

In hun gesprekken nemen de geestelijk verzorgers de tijd voor u en uw naasten, om de 'naaste'  te worden van hen die zij ontmoeten. In zo'n gesprek hoeft niets, maar is veel mogelijk. De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, wat voor levensovertuiging of culturele achtergrond u ook heeft.

 

De werkzaamheden van geestelijk verzorgers in het ziekenhuis zijn divers:

  • Zij bezoeken patiënten op de afdelingen.
  • Op verzoek van patiënt, naasten of medewerkers komen zij langs voor een gesprek.
  • In crisissituaties kunnen ze de patiënt en/of naasten bijstaan.
  • Op verzoek van de patiënt nemen ze contact op met het pastoraat van de eigen geloofsgemeenschap.
  • Ze kunnen zorg dragen voor religieuze rituelen. Ook verzoeken tot gebed en schriftlezing zijn welkom.

Andere taken

De geestelijk verzorgers zijn betrokken bij de opleiding van verpleegkundigen. Daarnaast is ethiek een aandachtsgebied en maken zij deel uit van de PalliatieveCommissie en het consultteam Palliatieve Zorg (palliatieve zorg = zorg voor patienten die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn). Tot slot onderhouden de geestelijk verzorgers contact met hun collega's van verschillende geloofsgenootschappen in de regio.

Paginaopties: