Hoe kunt u ons steunen?

De Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis willen samen met u mooie projecten mogelijk maken, die het verblijf in het ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en medewerkers veraangenamen. Om die projecten te realiseren, die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden, hebben we uw steun nodig.

Word vriend

Draagt u het RKZ een warm hart toe? Word dan vriend van het RKZ, hét ziekenhuis van ons allemaal. Vrienden kunnen op allerlei manieren helpen. U kunt vaste donateur worden en ons maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks steunen met een donatie. Maar ook uw eenmalige bijdrage is van harte welkom. Indien u dit wenst, kunt u ook aangeven voor welk wensproject of welke afdeling uw donatie bestemd is.

Makkelijk doneren via doneerbutton 

Als u op de doneerbutton klikt, komt u op de site waar u kunt aangeven of u een eenmalige donatie wilt doen of een sepa-machtiging geeft voor een doorlopende donatie. Bedrag en frequentie kunt u zelf aangeven.

Fiscale voordelen 

Omdat de Stichting Vrienden van het RKZ door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zijn uw giften (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar.


Particuliere vriend worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Bedrijfsvriend of sponsor worden? Klik hier voor de mogelijkheden.

Paginaopties: