Over ons

Missie en visie

De Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis is dé goede doelenorganisatie voor het Rode Kruis Ziekenhuis en het bijbehorende Brandwondencentrum Beverwijk.

 

De Stichting heeft ten doel het werven van en het verlenen van financiële steun ten behoeve van het realiseren van voorzieningen, initiatieven en activiteiten voor het welzijn van de patiënten en bezoekers van het Rode Kruis Ziekenhuis, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Met de ontvangen donaties worden projecten gerealiseerd die niet uit het normale zorgbudget kunnen worden gefinancierd. Met die extra’s veraangenamen we het verblijf van patiënten, bezoekers en medewerkers van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Bestuur

De stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis wordt bestuurd door vijf leden met grote betrokkenheid bij de regio IJmond:

 • Ton van der Scheer (voorzitter)
  Voorzitter Haven en Ondernemers Vereniging IJmond
 • Diederik Posthuma (secretaris)
  Advocaat Nexus Advocaten
 • Loes Bierenbroodspot (penningmeester)
  Partner Deloitte Belastingadviseurs B.V.
 • Mechel Visser (lid)
  HR Business Partner Sales & Marketing Tata Steel Europe
 • Joke van Wijk (lid)
  Bestuurssecretaris Zorg van de Zaak

 

Samen met u willen zij graag de wensprojecten realiseren en het verblijf in het RKZ veraangenamen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis zijn onbezoldigd.

ANBI

De Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

Beleid

Het beleid van de Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis is om het vermogen in te zetten ter ondersteuning van wensprojecten in het Rode Kruis Ziekenhuis. De Stichting verwerft haar inkomsten uit donaties, schenkingen, fondsen,  legaten en andere baten.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Paginaopties: