Urologie

De verpleegafdeling Urologie
Bezoektijden
Algemene bezoektijden

De afdeling

De afdeling A5, Urologie, beschikt over 6 bedden, waarvan de meeste op kamer 502. Er worden gemiddeld 600 patiënten per jaar opgenomen in de kliniek.  

Bezoektijden

In overleg met de verpleging kan van de bezoektijden afgeweken worden. In het belang van onze patienten mogen niet meer dan twee mensen per patiënt tegelijk op bezoek komen. Bij bijzonderheden of veranderingen in de situatie van de patiënt informeert de verpleegkundige u daarover. Mocht u zelf vragen hebben dan kunt u altijd bij de verpleegkundige terecht. 

Wie werken er op de afdeling? 

  • Er zijn 3 urologen werkzaam in het ziekenhuis
  • Het verpleegkundig team bestaat uit 16 verpleegkundigen en een wisselend aantal leerling verpleegkundigen en stagiaires.
  • De afdelingssecretaressen regelen onder andere afspraken die betrekking hebben op de patiënten.
  • De voedingsassistenten verzorgen dagelijks koffie, thee en de maaltijden.
  • De afdelingsassistenten ondersteunen de verpleegkundigen en de patiënten.

 

Op de afdeling is het verpleegkundig team verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënten van de Urologie, Plastische chirurgie, KNO, Kaak- en Oogheelkunde.

 

Het team van de Urologie verleent zorg door een professionele en op optimaal resultaat gerichte behandeling in een zo klantvriendelijk mogelijke omgeving. Door voortdurende scholing blijven de medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met als doel deze toe te passen in de zorg, als dat mogelijk is. 

Artsenvisite

Elke dag, ook in het weekend, wordt er 's ochtends visite gelopen door de urologen samen met de verpleging. Er is dan ook gelegenheid voor patiënten om vragen te stellen. Een afspraak voor een uitgebreid gesprek, eventueel met familie, kan via de verpleegkundigen worden gemaakt.

 

In het weekend zijn er overdag in principe geen urologen aanwezig. Zo nodig komt de arts voor spoedgevallen in huis.

 

Hoofdbehandelaar

Wanneer u bent opgenomen op de afdeling, dan is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor uw diagnose, uw totale behandeling en voor de voortgang van uw zorg. Lees verder: de hoofdbehandelaar

Paginaopties: