Oncologie

De dagbehandeling Oncologie (behandeling van kanker)
Contact
Telefoon: 0251 265448
Bezoektijden
Algemene bezoektijden

Uitgebreide omschrijving

Op de afdeling Interne Geneeskunde (A1) is de Klinisch Beschouwende Oncologie Unit gevestigd. Deze Unit heeft 6 bedden, waar zowel oncologische als hematologische patiënten verpleegd worden.

 

Als u via de Spoed Eisende Hulp (SEH) wordt opgenomen, dan komt u rechtstreeks (indien mogelijk) naar de afdeling Oncologie. 

Bereikbaarheid

Op de dag van opname worden aan de eerste en/of tweede contactpersoon diverse folders verstrekt  met de nodige informatie. In de folders zijn de contactnummers van de afdeling, bezoektijden en de naam van de hoofdbehandelaar terug te lezen.

Bij bijzonderheden of veranderingen in de situatie van de patiënt informeert de verpleegkundige de eerste en/of tweede contactpersoon daarover. Mocht u zelf vragen  hebben, dan kunt u bij de verpleegkundige terecht. Persoonlijke informatie over de patiënt zal alleen aan de eerste en/of tweede contactpersoon verstrekt worden.

Specialisten

De specialisten die werkzaam zijn op de afdeling Oncologie wordenInternist / Oncolooggenoemd.

 

Op de Klinisch Beschouwende Oncologie Unit van de afdeling wordt de zorg verleend door oncologieverpleegkundigen, oncologieverpleegkundige in opleiding, verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, verpleegkundige stagiaires.

 

Verder heeft de afdeling ondersteuning van een afdelingssecretaresse, en zorgassistenten en vrijwilligers.

Multidisciplinair

Op de afdeling wordt multidisciplinair gewerkt.  De artsen, coassistenten  en oncologieverpleegkundige werken nauw samen met fysiotherapeuten, diëtisten, geestelijke verzorgers, palliatief team, pijn team, ergotherapeuten en transferverpleegkundigen.

Hoofdbehandelaar

Wanneer u bent opgenomen op de afdeling Oncologie, dan is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor uw diagnose, uw totale behandeling en voor de voortgang van uw zorg. Lees verder: de hoofdbehandelaar.

Paginaopties: