Neurologie

Neurologie
Bezoektijden
Algemene bezoektijden

Uitgebreide omschrijving

De afdeling Neurologie (A1) bevindt zich op de 1e verdieping van het ziekenhuis. Het specialisme Neurologie, Interne Geneeskunde, Oncologie en MDL vindt u op 1 afdeling.

Hoe ziet de afdeling eruit?

De afdeling Neurologie beschikt over 9 bedden. De bedden zijn verdeeld over vierpersoonskamers, tweepersoonskamers en één persoonskamers. Daarnaast is er een stroke- unit aanwezig met 4 bedden.

Op de stroke- unit worden patiënten op genomen  met een acute neurologische zorg zoals CVA.

Bereikbaarheid

Op de dag van opname worden aan de eerste en/of tweede contactpersoon diverse folders verstrekt  met de nodige informatie. In de folders zijn de contactnummers van de afdeling, bezoektijden en de naam van de hoofdbehandelaar terug te lezen.


Bij bijzonderheden of veranderingen in de situatie van de patiënt informeert de verpleegkundige de eerste en/of tweede contactpersoon daarover. Mocht u zelf vragen  hebben, dan kunt u bij de verpleegkundige terecht. Persoonlijke informatie over de patiënt zal alleen aan de eerste en/of tweede contactpersoon verstrekt worden.

Wie werken er op de afdeling?

De specialisten die werkzaam zijn op de afdeling Neurologie worden neurologen genoemd. Elke week heeft één neuroloog dienst voor de afdeling.

 

Op de afdeling wordt zorg verleend door verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, verpleegkundige stagiaires en co- assistenten.  Verder heeft de afdeling ondersteuning van een afdelingsecretaresse en zorgassistenten.

Multidisciplinair

Op de afdeling wordt multidisciplinair gewerkt. De neurologen, co-assistenten en verpleegkundigen werken nauw samen met revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, geestelijk verzorgers, palliatief team, pijnteam en de transferverpleegkundigen.

Hoofdbehandelaar

Wanneer u bent opgenomen op de afdeling Neurologie, dan is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor uw diagnose, uw totale behandeling en voor de voortgang van uw zorg. Lees verder: de hoofdbehandelaar.

Paginaopties: