Cardiologie

De verpleegafdeling Cardiologie
Bezoektijden
Algemene bezoektijden

Uitgebreide omschrijving

De verpleegafdelingen Cardiologie (A4), Eerste Harthulp (A4) en Hartbewaking (C4 - Coronary Care Unit CCU)  vindt u naast elkaar op de 4e etage van het ziekenhuis. 

Hoe ziet de afdeling er uit?

De afdeling CCU bestaat uit:

 • een zaal met vijf bedden 
 • twee éénpersoonskamers
 • Tevens is er een opnamekamer.

 

Op de afdeling Cardiologie vindt u:

 • één éénpersoonskamer (413)
  • drie vierpersoonszalen (401, 402, 403, 414)
  • twee tweepersoonskamers (411 en 412)
  • en een familiekamer (415)

Bereikbaarheid

In overleg kan van de reguliere bezoektijden worden afgeweken. In het belang van onze patiënten mogen niet meer dan twee mensen tegelijk op bezoek komen en niet te vaak wisselen. 

 

Bij bijzonderheden of veranderingen in de situatie van de patiënt informeert de verpleegkundige u daarover. Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt u altijd bij de verpleegkundige terecht.

 

Kamer Dag  Avond    Nacht
401 265966    265961   265966
402 265961  265961   265966
403 265965  265966   265966
404    265361  265966   265361

411

412

265963
265963
 265959
 265959
  265361
  265361

413

414

265959
265959
 265959
 265959
  265361
  265361
CCU 265440  265440   265440

 

's Morgens tussen 7.15 en 10.00 uur zijn we druk bezig met de verzorging van de patiënten. Daarom willen wij u vragen niet tussen deze tijden te bellen.

 

Wie werken er op de afdeling?

 • De afdeling Cardiologie wordt gecoördineerd door een afdelingsleider. 
 • Op de afdeling werken zes cardiologen 
 • Verder werken er zaalartsen, onder supervisie van de cardiologen.
 • Het verpleegkundigenteam bestaat uit (gespecialiseerde) verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen
 • Er werken ook research-verpleegkundigen die werkzaamheden verrichten in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 

Artsenvisite

Wanneer u wordt opgenomen op de afdeling Cardiologie, neemt de cardioloog die op dat moment verantwoordelijk is voor de verpleegafdeling de behandeling van de eigen cardioloog over. Dit geldt zowel voor de verpleegafdeling Cardiologie A4 als voor de Hartbewaking (CCU) C4.

 

Het kan zijn dat dat uw eigen cardioloog is, maar dat hoeft niet. U zult dus niet altijd uw eigen cardioloog zien tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Na ontslag wordt uw afspraak op de polikliniek weer bij uw eigen cardioloog gepland.

 

Op de verpleegafdeling Cardiologie A4 krijgen de cardiologen assistentie van arts-assistenten. Deze arts-assistenten dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken, onder directe supervisie van de cardioloog. Zij verzorgen de dagelijkse rondes (visite) en uw ontslaggesprek.

 

Elke dag nemen de arts-assistenten uw situatie en het te volgen beleid met de cardioloog door. Op maandag- en donderdagochtend loopt de cardioloog de ronde langs alle patiënten (grote visite).

De cardiologen nemen voor elkaar waar buiten kantooruren. 

Paginaopties: