Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling
Bezoektijden
Algemene bezoektijden

Uitgebreide omschrijving

Sinds mei 2009 heeft een Rode Kruis Ziekenhuis de Acute Opname Afdeling (AOA). Hier komen mensen terecht die met spoed moeten worden opgenomen.

 

De AOA is geen (gewone) verpleegafdeling: patiënten verblijven hier maximaal 48 uur. In deze periode krijgen zij hun diagnose(s). Na het stellen van de diagnose en starten van de behandeling volgt binnen 48 uur ontslag, of schuift de patiënt door naar een reguliere verpleegafdeling.

 

Ongeplande opnames 

De AOA vangt alle ongeplande ziekenhuisopnames op: de patiënten die binnen komen via de spoedeisende hulp, poliklinieken of de huisarts. Uitzonderingen hierop zijn patiënten voor de Stroke-unit, de hartbewaking, kindergeneeskunde en verloskunde. Speciale AOA-verpleegkundigen verplegen deze meest kwetsbare patiëntengroep.

 

Ongeveer de helft van alle opnames in het ziekenhuis is acuut en ongepland. Deze spoedopnames vinden vooral in de avond, nacht en het weekend plaats.

 

Op de spoedeisende eerste hulp (SEH) komt het grootste gedeelte van alle ongeplande patiënten in eerste instantie binnen. Daar wordt de eerste diagnose gesteld, een aanzet gemaakt voor het behandelplan en eventueel de eerste behandeling direct gestart.

 

Zo nodig stroomt de patiënt daarna door naar de AOA. Het door plaatsgebrek moeten weigeren van een patiënt die acuut moet worden opgenomen behoort zo in principe tot het verleden.

 

Rust en kwaliteit 

De komst van de AOA ontlast de verpleegafdelingen, omdat die niet meer te maken krijgen met spoedopnames. Dit komt de rust en de kwaliteit van de zorg ten goede.  

 

Voor de patiënt is met name de snellere diagnostiek gunstig. Ook krijgen patiënten op de AOA zoveel mogelijk te maken met één verpleegkundige. Het verpleegkundig dossier hangt aan het bed, zodat patiënten het zelf kunnen inzien. 

Paginaopties: