Urologie

In het Rode Kruis Ziekenhuis werken drie urologen die zich bezighouden met afwijkingen van de urinewegen en van de mannelijke geslachtsorganen.

 

De uroloog stelt de diagnose, voert de behandeling uit en ook eventuele ingrepen.

 

Urologie is daarnaast één van de specialismen die nauw kunnen betrokken zijn bij de behandeling van kanker. Het RKZ werkt nauw samen met Amsterdam UMC, Andros Mannenkliniek, Antoni van Leeuwenhoek, Noordwest Ziekenhuisgroep, Spaarne Gasthuis en Ziekenhuis St Jansdal op het gebied van de oncologische prostaatchirurgie in het Prostaatkankernetwerk Nederland. Het bundelen van kennis en expertise op dit gebied zorgt voor betere behandelresultaten voor de patiënt. Zowel voor het behandelen van de kanker zelf, maar ook voor ingrijpende risico's zoals incontinentie en potentiestoornissen na de operatie. Door het centraliseren doen urologen meer ervaring op. Dit komt ten goede van de behandelresultaten voor de patiënt. Ook het gezamenlijk bespreken van behandelplannen, het continu delen van kennis en het bundelen van de krachten op het gebied van onderzoek is een belangrijke meerwaarde in de zorg voor patiënten met prostaatkanker.