Sterftecijfers

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft over het jaar 2017 een sterftecijfer van 98.

Dit betekent dat het aantal overleden patiënten lager is dan het landelijk gemiddelde van 100, maar dit is niet significant te noemen. In 2017 zijn 13.173 patiënten opgenomen in het ziekenhuis; 239 daarvan zijn in het ziekenhuis overleden.

 

Sinds 2008 scoort het RKZ lager dan het landelijk gemiddelde. Een overzicht van de 3-jaars-resultaten:

 

2008-2010:      84

2010-2012:      84

2011-2013:      83

2012-2014:      79

2013-2015:      81

2014-2016:      85

2015-2017:      92

 

Het meest actuele cijfer is van 2017. Het cijfer over een periode van 3 jaar geeft een minder actueel, maar wel preciezer getal. De 3-jaars-sterftecijers van het RKZ zijn sinds 2008 steeds significant lager (= beter) dan het landelijk gemiddelde.

Toelichting op de berekening

De zogeheten 'gestandaardiseerde HSMR (Hospital Standard Mortality Ratio)' wordt op een bepaalde manier berekend. Bij de berekening wordt rekening gehouden met allerlei factoren rondom de ziekenhuissterfte: leeftijd van de patiënt, geslacht, type aandoening en acute of geplande opname tellen bijvoorbeeld mee.

 

Het is een indicator die het aantal overleden patiënten vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Dit landelijk gemiddelde is 100 (de sterftecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen liggen in 2017 tussen de 58 en 127. 

Laag sterftecijfer RKZ

Het RKZ sterftecijfer is al jaren beduidend lager dan de gemiddelde 100. Een HSMR onder de 100 geeft aan dat in het ziekenhuis minder patiënten overlijden dan mag worden verwacht op basis van het landelijk gemiddelde en rekening houdend met de factoren die meespelen bij de sterfte.

 

Scoor je dus onder de 100, dan doe je het als ziekenhuis in principe goed.

 

Ligt het sterftecijfer drie achtereenvolgende jaren lager dan 100, dan is dat een indicator dat de zorg goed is. Scoor je jarenlang boven de 100, dan kan dat aanleiding zijn om kritisch naar het zorgproces te kijken.

 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ geeft hierover een goede uitleg op haar website.

Sterftecijfer per diagnosegroep/patiëntengroep

Niet alleen het 'algemene' sterftecijfer, maar ook het sterftecijfer per ziektebeeld (diagnosegroep) en/of patiëntengroep ligt in het RKZ in de meeste gevallen lager dan het landelijk gemiddelde. Bij de volgende groepen ligt het cijfer tussen 2015-2017 zelfs beduidend lager:

Ziekten van huid en onderhuids bindweefsel           25

 
Acute opnamen                                                              86  

Verbeteringen 

Bij de patiëntengroepen appendicitis en niet-acute opnamen lag het HSMR-cijfer hoger dan te verwachten. Intern wordt geanalyseerd welke oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen en of verbeteracties hierop mogelijk zijn.

 

Het volledige rapport over de jaren 2015-2017 kunt u hieronder downloaden:                         

Paginaopties: