Scholing en bijscholing

Scholing en bijscholing zijn onmisbaar om de zorg op een hoog niveau te houden. Daarom besteedt de afdeling IC er veel aandacht aan.  

Medische scholing en bijscholing

  • 4 x per jaar houdt de vakgroep IC een brandwonden refereeravond. Dit is een informatieve avond voor specialisten om kennis op peil te houden en te vergroten.
  • De vakgroep Intensive Care levert instructeurs voor de landelijke cursus EMSB (Emergency Mangement for Severe Burns)
  • Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en andere beroepsgroepen krijgen meerdere malen per jaar onderwijs aangeboden.
  • Nationaal en internationaal artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van de afdeling nemen actief deel aan congressen, symposia en trainingen.
  • De vakgroep IC biedt stages IC aan voor chirurgen in opleiding en voor SEH-artsen in opleiding. 

Verpleegkundige scholing en bijscholing

  • Op de afdeling IC start twee maal per jaar de vervolgopleiding tot IC-verpleegkundige, het theorie gedeelte wordt verzorgd door de Amstel Academie. De opleiding duurt anderhalf jaar en is landelijk erkend. Gedurende de opleiding worden de studenten intensief begeleid door vaste werkbegeleiders.
  • Op de afdeling wordt veel aandacht besteed aan scholing en bijscholing van de IC-verpleegkundigen. De IC-verpleegkundigen nemen deel aan werkgroepen, die zich met de diverse praktijkonderwerpen bezighouden en verzorgen vanuit dit onderwerp intercollegiale scholing.
  • De afdeling IC verzorgt ook korte stages op de afdeling voor cursisten van andere afdelingen binnen het ziekenhuis zoals de verkoever afdeling, de eerste hulp en scholieren die de HBO-V opleiding volgen.

Paginaopties: