Röntgenonderzoek

Het laten maken van röntgenfoto's is de meest gebruikte methode om een beeld van de binnenkant van het lichaam te verkrijgen. Daarom besteden we aan deze toepassing extra aandacht.

De uitslag

Wat een röntgenfoto is en hoe ze gemaakt beschrijven we uitgebreid bij behandeling en onderzoek.

 

Na het maken van de röntgenopname komt na enkele seconden de foto op de monitor van de radiodiagnostisch laborant, die meteen nagaat of de foto technisch in orde is (anders moet een nieuwe opname worden gemaakt).

 

Als de foto goed is wordt deze door de radioloog, dit is een arts gespecialiseerd in het beoordelen van röntgenfoto's, beoordeeld. Deze beoordeling, de uitslag, gaat vervolgens naar de arts die het röntgenonderzoek heeft aangevraagd en die de patiënt op de hoogte zal brengen van de uitslag van het onderzoek.

Kopie van de foto voor andere behandelaar

Wanneer u als patiënt een kopie van het röntgenbeeld wilt, dan kunnen wij die aan u verstrekken op cd. Hiervoor brengen wij 10 euro in rekening (deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar).

Risico's?

Sommige mensen ondergaan niet graag een röntgenonderzoek. Ze zijn bang voor de schadelijke werking van de radioactieve straling. Met die straling valt het echter best mee, zeker door de vele veiligheidsmaatregelen die de medewerkers op de afdeling radiologie nemen. Lees meer over de risico's

Paginaopties: