Risico's straling

Er zijn vele vormen van straling. Stralingssoorten die we in het dagelijks leven niet graag zouden missen, zoals radio- en tv-stralingen en de straling in de magnetron die het voedsel opwarmt. En dan hebben we de straling die gebruikt wordt om patiënten te onderzoeken en te behandelen.

 

Hoe groot zijn nu de stralingsrisico's? Als je dat weet kan er een afweging worden gemaakt tussen deze risico's, de nadelen en de voordelen van een onderzoek.

Straling in Nederland

Wist u dat de Nederlander ontvangt door natuurlijke straling en röntgenonderzoek samen gemiddeld evenveel als de Zwitser en Oostenrijker alleen aan natuurlijke straling ontvangt? Dat komt omdat mensen in hooggelegen gebieden een natuurlijke stralingsdosis krijgen die een kwart hoger ligt dan in Nederland.

 

Met andere woorden, een Nederlander loopt, inclusief röntgenonderzoek, een zelfde (of zelfs kleiner) stralingsrisico als een Zwitser of Oostenrijker zonder röntgenonderzoek.

 

In de praktijk is overigens nog nooit aangetoond dat het wonen in een gebied met een hoge natuurlijke achtergrondstraling extra risico's met zich brengt. Dit geeft dus al aan dat we het over hele kleine hoeveelheden straling hebben, die meestal verwaarloosbaar klein blijven.

Afweging

De arts zal nog een belangrijke afweging moeten maken, namelijk: wat zijn de risico's voor de patiënt als geen röntgenonderzoek plaatsvindt? Een onopgemerkte fractuur, longontsteking, afwijking aan de organen zijn voorbeelden van aandoeningen die schade voor de patiënt kunnen betekenen.

 

De voordelen van röntgenonderzoek wegen in de praktijk vaak ruimschoots op tegen de mogelijke nadelen.

Zwangere vrouwen

De risico's van straling tijdens de zwangerschap hangen sterk af van het stadium waarin de zwangerschap zich bevindt en van de hoeveelheid straling. Bij een röntgenonderzoek wordt op verschillende manieren, schriftelijk (borden in de kleedruimtes en wachtruimte) en mondeling, aan een vrouw gevraagd of zij denkt zwanger te zijn. Als dat zo is, kan eventueel een andere onderzoeksmethode worden overwogen.

Wat we doen om de dosis te beperken

Om de stralingsbelasting zo laag mogelijk te houden, hanteren we een aantal basisregels.

  • Zo moet het onderzoek met behulp van röntgenstralen noodzakelijk zijn en niet op een andere manier gedaan kunnen worden.
  • Uiteraard heeft het medisch personeel een gespecialiseerde opleiding genoten. Op deze wijze wordt de kans op onnodige foto's en op verkeerd ingestelde apparatuur tot een minimum beperkt.
  • Het gebruik van moderne apparatuur met o.a. detectortechnologie en dosisbesparende technieken dragen ook bij aan een lagere stralingsbelasting.

Paginaopties: