Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid: het op veilige wijze bereiden en toedienen van medicatie aan de patiënt, is één van de 10 landelijke VMS-Veiligheidthema's.

 

Aandacht voor medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van de zorg die het RKZ haar patiënten biedt. We kennen een Medicatieplatform, dat aangestuurd wordt vanuit de Ziekenhuisapotheek. Binnen dit platform lopen continu projecten die als doel hebben de medicatieveiligheid te optimaliseren.

Platform Medicatieveiligheid

Alle lopende en nieuwe medicatieveiligheidsprojecten vallen onder het Platform Medicatieveiligheid. 

 

Het platform staat onder leiding van één stuurgroep. In deze stuurgroep nemen vertegenwoordigers van medische staf, managementteam, ziekenhuisapotheek en afdeling Kwaliteit zitting. Daarnaast maken een huisarts, een apotheker uit de regio en een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad deel uit van de groep.

Projecten en activiteiten

Binnen het Platform zijn werk- en projectgroepen actief. Eén daarvan is de Werkgroep Risico-inventarisatie: zij organiseert en analyseert elk jaar een inventarisatie van medicatierisico's in huis. Op basis daarvan worden actieplannen gemaakt.

 

Vaste projecten zijn:

Paginaopties: