Interne audits

Het RKZ heeft verschillende medewerkers opgeleid tot intern auditor. Door middel van interviews en rondgangen op de werkplekken toetsen de interne auditors of hetgeen beschreven is in het kwaliteitssysteem is geïmplementeerd en overeenkomt met de praktische uitvoering.

 

Naar aanleiding van de bevindingen bij een interne audit wordt een verbeterplan opgesteld waarin passende preventieve of correctieve maatregelen worden vastgesteld.

Paginaopties: