Aanleveren prestatie-indicatoren

Aanleveren prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren zijn getallen die inzicht geven in de kwaliteit van zorg. Prestatie-indicatoren kunnen verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld interne kwaliteitsverbetering en externe verantwoording.

 

Het RKZ zet zich actief in om alle getallen aan te leveren aan de belanghebbenden. Interne en externe transparantie vinden wij belangrijk.

 

Waar vindt u de getallen?

Getallen over de prestaties van het RKZ vindt u overzichtlijk bij Ziekenhuischeck van de Nederlandse Verening van Ziekenhuizen.

 

Kengetallen vindt u ook terug in de jaarverslagen van het RKZ

Paginaopties: