Wachttijden

Uitleg

 • Wachttijden dagverpleging en meerdaagse opname:
  De gemiddelde wachttijden van de afgelopen drie maanden. De actuele wachttijd kan echter anders zijn. Indien van toepassing vindt u deze wachttijd onder het kopje 'bijzonderheden'.
  Peildatum: 7 augustus 2020
 • Wachttijden poliklinieken:
  Het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek.
  Peildatum: 04-08-2020

Wachttijd te lang? Wachttijdbemiddeling

De overheid heeft voor medisch specialistische zorg maximale wachttijden vastgesteld (de ‘Treeknorm’). Overschrijdt de wachttijd deze norm, dan kunt u gebruik maken van wachttijdbemiddeling. Wij wijzen u graag op deze mogelijkheid. Wachttijdbemiddeling houdt in dat uw zorgverzekeraar op zoek gaat naar de gevraagde zorg met een kortere wachttijd. U neemt hiervoor zelf contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Dit zijn de landelijk vastgestelde maximale wachttijden:

 

 • voor polikliniek: 28 dagen (4 weken)
 • voor diagnostiek en indicatiestelling: 28 dagen (4 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (dagopname): 42 dagen (6 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (kliniek/meerdaagse opname): 49 dagen (7 weken)

Polikliniek Borstcentrum

Wachttijd polikliniek: 3 kalenderdagen

Bijzonderheden

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft ook een speciaal spreekuur over borst(besparende) operaties bij borstkanker: het Oncoplastisch spreekuur

Polikliniek Handtherapie en spreekuur Handchirurgie

Wachttijd polikliniek: 28 kalenderdagen

Polikliniek Littekenpoli

Wachttijd polikliniek: 70 kalenderdagen

Polikliniek Oncoplastisch spreekuur (voor vrouwen met borstkanker)

Wachttijd polikliniek: 0 (blijvend) kalenderdagen

Bijzonderheden

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een speciale, uitgebreide website over de behandeling en zorg voor mensen met borstkanker en andere borstaandoeningen. Kijk op RKZ.nl/borstaandoeningen

Polikliniek Plastische chirurgie

Wachttijd polikliniek: 35 kalenderdagen

Bijzonderheden

Spoed altijd eerder indien nodig,

Wachttijden voor poliklinische ingrepen zonder narcose: 9 dagen

- Triggerfinger

- Moedervlek/huidtumoren verwijderen

- Ooglidcorrectie

Actuele wachttijden(en)

Borstcorrectie (vergroting/verkleining)

Wachttijd meerdaagse opname: 210 dagen

Bijzonderheden
Augmentatieplastiek: planning via Bloemingdael

Buikwandcorrectie

Wachttijd meerdaagse opname: 210 dagen

Bijzonderheden
Wachttijden per plastisch chirurg kunnen verschillen!

Hand- en polsproblemen

Wachttijd dagverpleging: 350 dagen

Overige ingrepen

Wachttijd dagverpleging: 350 dagen