Revalidatie

Het proces van herstel na een ongeval of operatie.

Uitgebreide omschrijving

Revalidatie betekent letterlijk herstel, of weer valide worden na een ongeval of medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten bevatten.

 

De revalidatiearts is multidisciplinair georiënteerd. Dat wil zeggen: is gericht op samenwerking met artsen en zorgverleners van andere specialismen. De revalidatiearts stelt de diagnose, coördineert en schrijft de juiste disciplines (specialismen) voor.

 

Diagnose en behandeling

Het eerste consult neemt (maximaal) 45 minuten in beslag. Een vervolgconsult zo'n 15 minuten.

 

De eerste afspraak duurt langer omdat de meeste klachten toch wat langer aanwezig zijn en er mogelijk al het nodige op medisch gebied heeft plaatsgevonden.

Het consult bestaat uit het uitvragen van het probleem, een lichamelijk onderzoek. Eventueel wordt aanvullend onderzoek aangevraagd.

 

Heel vaak wordt een probleem door meerdere factoren veroorzaakt. Naarmate het probleem langer bestaat, wordt het steeds lastiger de oorspronkelijke oorzaak te achterhalen. En chronische (pijn)klachten hebben de vervelende neiging om ook negatieve invloed uit te oefenen op het psychisch welbevinden.

 

Doel van de eerste afspraak is de samenhang tussen de klacht, de mogelijke stoornis en het disfunctioneren te verklaren. En wat de gevolgen zijn voor het functioneren van de patient in de breedste zin van het woord.

 

Als we haalbare doelen kunnen stellen, en de patiënt is gemotiveerd en in staat te leren, kijken we of de revalidatie toegevoegde waarde kan hebben voor de patient. Zo ja, dan wordt het revalidatietraject gestart. Hetzij monodisciplinair (met 1 soort therapeut), hetzij multidisciplinair (met verschillende soorten therapeuten).

 

De revalidatie 

De revalidatie vindt plaats in de eerste lijn (buiten het ziekenhuis), met evaluatie op de polikliniek. Of de revalidatie gebeurt poliklinisch in het Rode Kruis Ziekenhuis. Afhankelijk van de klachten en het soort traject kunnen verschillende therapeuten, paramedici, erbij betrokken zijn, namelijk:

 

Samenwerking Heliomare

De poliklinische revalidatiebehandeling in het RKZ vindt in het ziekenhuis plaats, maar wel onder de vlag van Revalidatiecentrum Heliomare. De beide revalidatieartsen van het RKZ zijn ook verbonden aan Heliomare.

 

Is er een uitgebreide multidisciplinaire behandeling nodig, dan verwijzen we de patient door naar Heliomare in Wijk aan Zee. Diverse specialisten van het RKZ zijn daar ook consulent.

 

Revalidatie tijdens en na opname

Wanneer een patiënt is opgenomen en er is een revaliatievraag, dan kan de  behandelend specialist de revalidatiearts in consult vragen. De vraag kan zeer breed of juist heel specifiek zijn.

 

Daarnaast kan de behandeland arts diverse paramedici inschakelen (zie hierboven worden genoemd: fysiotherapie, ergotherapie etc.) 

 

Kunt u na een ingreep of behandeling nog niet naar huis, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een klinische revalidatieplek in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. De locatie hangt af van de aandoening, belastbaarheid en leer- en trainbaarheid van de patient.

 

De revalidatiearts bespreekt met u de mogelijkheden en sluit dit uiteraard kort met de desbetreffende specialist en met de transferverpleegkundige

 

Lees verder

 

 

Paginaopties: