Geestelijke verzorging

Geestelijke bijstand bij een ziekenhuisopname voor patiënt en familie.

Uitgebreide omschrijving

Spiritualiteit

Ziek zijn kan een grote invloed hebben op uw leven. Het kan allerlei gevoelens losmaken, zoals angst en verdriet. Ook komen er bij een opname veel vragen op u af: wat gaat er gebeuren? Hoe ziet de toekomst er voor mij en mijn naasten uit? Dit kunnen vragen zijn over het leven en over zin. 

 

De geestelijk verzorgers zijn er om hier met u en/of uw naasten over te praten: van mens tot mens.

Paginaopties: