Pre-operatieve screening

Contact
Telefoon: 0251-265155
Wachttijd polikliniek
inloopspreekuur of op afspraak: 14 dgn kalenderdagen
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek. (peildatum: 04-08-2020)

Uitgebreide omschrijving

Voorafgaand aan de operatie ondergaat u een onderzoek (screening). Dit onderzoek is om na te gaan of er rekening gehouden moet worden met omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het verloop van de operatie en de anesthesie. We noemen dit het 'pre-operatieve' of 'screeningsonderzoek'.

 

Hoe kort of lang het onderzoek is, hangt af van uw leeftijd, gezondheidstoestand en het soort operatie dat u moet ondergaan. 

Vragenlijst

Allereerst vraagt de anesthesioloog u een lijst in te vullen met vragen over uw gezondheid, allergieën, medicijngebruik en het verloop van vorige operaties en de conditie van uw gebit. Ook verricht hij/zij een beperkt lichamelijk onderzoek.

 

Het kan nodig zijn bloedonderzoek, röntgenonderzoek, een ECG (hartfilmpje) of een longfunctieonderzoek te laten verrichten. Soms wordt ook een andere specialist (internist, cardioloog, of longarts) gevraagd om te kijken of er voor de operatie nog behandeling nodig is. 

 

Aan de hand van al deze informatie beslist de anesthesioloog óf en zo ja hoe uw operatie zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. 

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u tot 6 uur voor de opnametijd alles mag eten en drinken. Tot 2 uur voor de opnametijd mag u heldere dranken zonder prik drinken zoals limonade, water, thee of zwarte koffie (eventueel met suiker). Hierna mag u ook niks meer drinken.

 

Uitgebreide informatie is te vinden in de folder Anesthesiologie.

Roken

Wij adviseren u om tenminste zes weken van tevoren te stoppen met roken. Mocht dit niet lukken, rook dan zo weinig mogelijk.

 

Rokers hebben geïrriteerde luchtwegen. Het verhoogt de kans op complicaties. Hoesten na afloop van de operatie is voor u zelf vaak erg hinderlijk. Bovendien worden uw herstel en de genezing van de wond nadelig beïnvloed.

Paginaopties: