Kindergeneeskunde

Balienummer
De Poli Kindergeneeskunde en Medische Psychologie kunt u vinden bij balie F4.
Contact
Telefoon: 0251-265555, ma-vrij van 8.30 tot 17.00 uur.
Wachttijd polikliniek
4 kalenderdagen
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek. (peildatum: 07-07-2020)
Bijzonderheden

ADHD:14

De kinderartsen

Op de polikliniek komen kinderen van 0 tot 18 jaar bij de kinderarts. Uw kind kan naar elke kinderarts worden verwezen: de kinderartsen oefenen hun vakgebied in de volle breedte uit. Zij hebben de diverse aandachtsgebieden verdeeld en kunnen elkaar daarover onderling raadplegen.

Website voor kinderen

Het Rode Kruis ziekenhuis heeft een aparte website voor kinderen en jongeren. De informatie over de poliklinieken, afdeling, opnames en is afgestemd op deze jongen doelgroepen. U vindt de website hier: www.kinderwebsite.rkz.nl

Voor ouders

Voor ouders is alle informatie over de verschillende polikliniek-spreekuren en over opnames op de afdeling verzameld in het onderdeel Kindergeneeskunde op deze website.

 

Direct naar de bijzondere spreekuren:

Kindermishandeling signaleringsteam

Het Rode Kruis Ziekenhuis volgt een gestructureerde aanpak om kindermishandeling en/of verwaarlozing te herkennen. De Inspectie van de Gezondheidszorg vraagt voor deze herkenning sinds 2008 speciale aandacht.

 

Sleutelrol SEH 

De Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) speelt bij het herkennen van kindermishandeling een belangrijke rol. Juist als kinderen met verwondingen op de SEH verschijnen is er een zogenaamde 'gouden kans' om achter de voordeur van een gezin te kijken omdat ouders zich meestal in een crisissituatie bevinden. De 'gordijnen gaan dan even open' om hulpverleners te laten zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. Zonodig kunnen hulpverleners dan zorg bieden.

 

Van elk kind dat zich op de spoedeisende hulp presenteert wordt het zogenaamde SPUTOVAMO (signaleringsformulier) ingevuld. De gegevens over signalering en melding van kindermishandeling worden geregistreerd en geëvalueerd.

 

Bij het signaleringsteam zijn de SEH-artsen en verpleegkundigen, kinderpsychologe, maatschappelijk werkster, de kinderarts en de brandwondenarts betrokken.

Ligging/route

Balie F4 vindt u op de begane grond van het ziekenhuis.

Paginaopties: