Urologie - 'Blaasspoelingen'

Waarom blaasspoelingen?

Zoals u heeft gehoord van uw behandelend uroloog is er in uw blaas een blaastumor geconstateerd. Hoewel een blaastumor in principe kwaadaardig is, blijven zij meestal beperkt tot het slijmvlies van de blaas en kunnen zij door middel van een kleine operatie door de plasbuis in hun geheel verwijderd worden. Bij meer dan 50 % van de patiënten zullen zij echter terugkeren. In dat geval kunnen zij soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het soms niet voldoende om uitsluitend de blaastumor te verwijderen. Even zo belangrijk is het te verhinderen dat zij terugkeren. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat deze blaastumor terugkomt, te verkleinen.


Download folder

Paginaopties: