Reumatologie - 'De reumaconsulent'

De reumaconsulent is een verpleegkundig specialist, die zich heeft gespecialiseerd in reuma. U kunt bij haar terecht met allerlei vragen over reuma, voor begeleiding en ondersteuning. Ook als u praktische problemen heeft door de reumatische aandoening kunt u bij de reumaconsulent terecht. Vaak zal de reumaconsulent u bij deze problemen kunnen helpen. Als dit niet lukt zal zij u doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

Download folder

Paginaopties: