Psychiatrie- VERS (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) cursus

De VERS-cursus is een vaardigheidstraining, bedoeld voor mensen met borderline-problematiek. Mensen met borderline problemen blijken vaak moeite te hebben met het reguleren van hun emoties. De gevoeligheid voor emoties is hoog, er zijn sterke reacties op emotionele situaties en er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau nadat er heftige emoties geweest zijn.

Borderline problematiek kun je dus ook omschrijven als een stoornis in de emotieregulatie. Het is deze stoornis in de emotieregulatie die leidt tot stoornissen in de beheersing van gedrag. Dit uit zich mogelijk in: zelfbeschadiging, suicidaliteit, woede, agressie, angst of paniek, verlies van controle.

De cursist moet zelf hard willen werken om op een andere manier te leren omgaan met zijn of haar problemen met het reguleren van emoties en beheersen van gedrag.

 

Download folder

Paginaopties: