Opname op de afdeling interne geneeskunde

Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet prettig: u voelt zich niet goed, een vreemde omgeving, vreemde mensen, mannen en vrouwen op één zaal, veel onduidelijkheid, veel wachten, ander eten, waarschijnlijk veel vragen. Door middel van deze folder hopen de internisten u wat meer duidelijkheid te kunnen geven over uw behandelend arts, de gang van zaken op de afdeling en de perso(o)n(en) waar u met uw vragen en opmerkingen terecht kunt.

 

Meer folders van Interne geneeskunde vindt u op rkz.nl/internegeneeskunde

Download folder

Paginaopties: