Niersteenvergruizer, behandeling

Bij u is een steen in nier of urineleider vastgesteld. In overleg met uw uroloog is besloten, dat deze steen behandeld zal worden met de niersteenvergruizer. Opname in het ziekenhuis is meestal niet nodig. De niersteenvergruizer is een apparaat waarbij door middel van schokgolven energie wordt opgewekt. Deze energie wordt voort geleid en geconcentreerd in een punt. Terwijl vroeger voor deze voort geleiding vaak een waterbad nodig was, is dit nu nagenoeg niet meer het geval en ligt u thans meestal op een met water gevuld kussen (of soms wordt het apparaat tegen het lichaam geschoven). Door de energie te concentreren ter plaatse van de steen, wordt deze vergruisd tot zeer kleine fragmenten. Deze fragmenten kunnen dan via de natuurlijke weg uitgeplast worden.

Download folder

Paginaopties: