Nefrostomie catheter

In overleg met uw arts is besloten bij u een nefrostomie catheter in te brengen. Het doel van deze catheter is om de urineafvloed uit de nier naar buiten toe te waarborgen. Inbrengen van een nefrostomie catheter is dus alleen noodzakelijk als tussen nier en blaas passage van urine verhinderd wordt. We spreken dan van obstructie.

Download folder

Nefrostomie catheter (pdf, 3 MB)

Paginaopties: