Nazorg na een opname op de Intensive Care

U bent opgenomen geweest op de afdeling Intensive care van ons ziekenhuis.

Er is in die periode veel met u gebeurd. Het kan dan zijn dat u hierover wilt praten met een verpleegkundige van de Intensive care. De afdeling Intensive care biedt een nazorgtraject, in deze folder leest u daar meer over.

 

Meer folders van Intensive Care vindt u op rkz.nl/intensivecare

Download folder

Paginaopties: