Handoperatie onder regionale verdoving

Binnenkort ondergaat u een operatie aan uw hand. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (verdoving) nodig. In deze brochure wordt nadere informatie gegeven over de vorm van anesthesie en de gang van zaken rond de operatie.

Download folder

Paginaopties: