Duplex-onderzoek: onderzoek bloedvaten

U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling

Klinische Neurofysiologie/Vaatdiagnostiek voor een duplex-onderzoek: een onderzoek waarbij het functioneren van de bloedvaten wordt onderzocht. In deze folder leest u hier meer over. 

Download folder

Paginaopties: