Doppler-onderzoek (of HTG: haematotachografie)

U ondergaat een onderzoek naar de stroomrichting van het bloed in uw bloedvaten. Dit gebeurt via een Doppler-onderzoek of HTG (haematotachografie).
Het onderzoek is gebaseerd op de verandering van toon bij geluidsgolven, het doppler-effekt. Met behulp van een echo-signaal wordt vrij nauwkeurig nagegaan of het bloed in het bloedvat in de juiste richting stroomt.

Download folder

Paginaopties: