Datalek? Hoe handelen wij een datalek af.

Het Rode Kruis Ziekenhuis streeft naar kwalitatief hoogwaardige en veilige zorgverlening voor iedere individuele patiënt, gast of medewerker. Dat betekent dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens moeten omgaan en alles doen dat in ons vermogen ligt om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Desondanks kan het misgaan en dan is er sprake van een datalek. In deze folder kunt u lezen hoe we daarmee omgaan.

Download folder

Paginaopties: