Colonoscopie (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

U bent verwezen voor een colonoscopie, een onderzoek waarbij de binnenkant van de dikke darm wordt bekeken door de maag-, darm- en leverarts (MDL-arts).

Download folder

Paginaopties: