BAEP (Brainstem Auditory Evoked Potential)

U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) voor Brainstem Auditory Evoked Potential. Dit is een hersenonderzoek met behulp van meetelektroden. In deze folder leest u hoe dit precies werkt. 


Download folder

Paginaopties: