Afbreken van de zwangerschap

Het afbreken van een zwangerschap is een ingrijpende gebeurtenis. U heeft met de gynaecoloog besproken hoe de ziekenhuisopname zal verlopen. In deze folder kunt u het nog een keer nalezen. De folder is bedoeld om de gang van zaken rondom het afbreken van de zwangerschap te verhelderen en om u

verder te helpen met een aantal praktische zaken.

Download folder

Paginaopties: