Overige disciplines

Verschillende andere disciplines leveren ook een bijdrage aan de zorg op de IC:

  • Arts-assistenten (zowel artsen niet in opleiding tot specialist, als artsen in opleiding tot chirurg of spoedeisende hulp arts) leveren een bijdrage aan de medische behandeling onder supervisie van één van de intensivisten.
  • De fysiotherapeut helpt bij het oefenen van de ademhalingsspieren en het revalideren van de patiënten.
  • De ergotherapeut zorgt voor hulpmiddelen zoals rolstoelen of spalken.
  • De diëtist geeft richtlijnen en adviezen over de voeding.
  • Op de afdeling wordt ook regelmatig de dienst geestelijke verzorging ingeschakeld om de patiënt en zijn naasten bij te staan.
  • De physician assistent is een IC-verpleegkundige die een vervolgopleiding heeft gedaan en die onder supervisie van een intensivist complexe medische taken en handelingen uitvoert.
  • De ventilation practitioner is een IC-verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in respiratoire problematiek bi IC-patiënten.

Paginaopties: