Opname en behandeling

Behandeling en bewaking

Een opname op de IC betekent dat u intensieve zorg nodig heeft. Het Rode Kruis Ziekenhuis beschikt over goed opgeleide medewerkers en alle moderne apparatuur waarmee we u op de IC optimaal kunnen behandelen en bewaken. Lees verder 

Wat neemt u mee?

Welke persoonlijke artikelen kunnen patiënten op de IC gebruiken / bij zich houden? Lees verder

Contactpersoon 

Wij vragen een patiënt op de IC altijd één of twee namen van contactpersonen op te geven. Deze contactpersoon kan altijd bellen voor informatie over de gezondheidstoestand van familielid of relatie. Lees verder 

Bezoek 

Als uw conditie het toelaat, mag u ook op de IC bezoek ontvangen. Wel is het bezoek op de IC aan wat striktere regels gebonden dan op andere afdelingen. Lees verder

Kwaliteit

De IC van het RKZ doet mee aan een landelijk, doorlopend onderzoek dat de kwaliteit van IC-geneeskunde in Nederland in de gaten houdt. De afdeling kan u vragen hiervoor anoniem een vragenlijst in te vullen. Lees verder 

Paginaopties: