Ontslag en weer naar huis

Een brandwondenpatiënt wordt niet van de ene dag op de andere ontslagen. Vaak is het nodig om een aantal zaken goed te regelen voor de patiënt weer naar huis kan. Meestal is er hulp nodig bij het verbinden. Wanneer deze hulp door familie gegeven kan worden zal een verpleegkundige zorgen dat de familie goed geïnstrueerd wordt.

Wijkverpleegkundige

In sommige gevallen is de inschakeling van een wijkverpleegkundige noodzakelijk. Deze wordt ingeschakeld door de nazorgverpleegkundige. Bij een patiënt met een uitgebreide, ernstige verbranding is vaak revalidatie in een revalidatiecentrum nodig. Brandwondencentrum Beverwijk werkt nauw samen met Heliomare. Ook behoort tijdelijke revalidatie in een verpleegtehuis tot de mogelijkheden.

Kinderen

De nazorgverpleegkundige van het kinderbrandwondencentrum begeleidt ook kinderen met brandwonden en hun ouders. Zo is er het 'Terug naar school'-project, waarbij na het ongeval het kind samen met de nazorgverpleegkundige voor het eerst weer naar school gaat.

Na ontslag

Ook na het ontslag staat de brandwondenpatiënt er niet alleen voor. De behandeling en begeleiding gaat door op de polikliniek. De patiënt krijgt een afspraak mee voor het brandwondenspreekuur, waar de wondgenezing wordt gecontroleerd. Als de wonden genezen zijn, krijgt de patiënt een afspraak op het littekenspreekuur. Ook is er aandacht voor de psychosociale aspecten rond het ontslag en het weer terugkeren in het dagelijks leven. Voorbeelden van mogelijke psychosociale gevolgen voor een brandwondenpatiënt kunnen zijn, somberheid, boosheid, een veranderd zelfbeeld, angst, schaamte of eenzaamheid. Het contact met lotgenoten kan helpen bij het verwerkingsproces.

Activiteiten

De Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS) en Vereniging voor Mensen met Brandwonden (VMB) organiseren verschillende activiteiten voor lotgenoten, zoals de nationale brandwondendag, zwemmiddagen en meerdaagse activiteiten. Voor kinderen worden vakanties georganiseerd door de Stichting Kind en Brandwond. De nazorgverpleegkundigen Anita Boekelaar en Kitty Stoker kunnen hierover informatie geven.

Anita Boekelaar: 0251 - 265198 (aboekelaar@rkz.nl)

Kitty Stoker: 0251 - 265929 (kstoker@rkz.nl)

Paginaopties: