Onderzoeksprogramma's VSBN

De VSBN werkt aan vier onderzoeksprogramma’s, die gezamenlijk een breed veld van brandwondenbehandeling en –onderzoek omvatten:

 

 • Preklinisch onderzoek
  Dit programma beoogt mechanismen van wondgenezing en littekenvorming te onderzoeken. Hieruit kunnen nieuwe behandelmodaliteiten ontwikkeld worden die vervolgens klinisch getest kunnen worden.
 • Klinisch onderzoek
  Patiëntgebonden studies naar de beste behandeling van brandwonden.
 • Psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek
  Dit programma onderzoekt de mate waarin patiënten lijden onder de traumatische gevolgen van hun brandwondenongeval. Onderzoek naar voorspellende criteria om op voorhand die patiënten te kunnen identificeren die een verhoogd risico lopen op psychosociale problemen zoals post-traumatische stress stoornis. Speciale aandacht wordt hierin besteed aan het voorkomen van gedragsproblematiek bij jonge kinderen als gevolg van een brandwondenongeval en het onderzoeken van de psychologische impact van een ongeval op de ouders.
 • Epidemiologie en Registratie
  Binnen dit programma is een gezamenlijke registratie voor de brandwondencentra ontwikkeld, waarin ongevals- en behandelgegevens van alle klinische brandwondenpatiënten worden vastgelegd.

Paginaopties: