Nuchter blijven

Voor verschillende bloedonderzoeken moet u nuchter zijn omdat eten en/of drinken de uitslag kan beïnvloeden.

 

Nuchter zijn betekent dat u na 23:00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. Een klein beetje water is wel toegestaan, tenzij er uitdrukkelijk aan u is medegedeeld dat dit ook niet mag.

 

Gebruikt u medicijnen? Overleg dan met uw arts of u deze wel, niet, of misschien na het onderzoek moet innemen.

 

Onderzoeken (meest voorkomende) waarvoor u nuchter dient te zijn:

  • Glucose nuchter
  • Homocysteïne
  • Methionine belastingtest
  • Ammoniak
  • GTT (glucose tolerantie test)

Paginaopties: