Minister Bruins onder de indruk van ontwikkelingen integrale geboortezorg

Op de foto: Minister Bruins luistert naar RKZ gynaecoloog Gabriela Dias Pereira

Op woensdagochtend 20 juni liet minister Bruins van Medische Zorg en Sport zich bijpraten over de stappen die zes pionierregio’s in Nederland afgelopen maanden gezet hebben op het gebied van integrale geboortezorg. De regio’s lieten zien hoe een andere inrichting van de zorg voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind de kwaliteit van geboortezorg ten goede komt. Namens Geboortezorg Midden Kennemerland gaf gynaecoloog Gabriela Dias Pereira een pleidooi voor het verder invoeren van de integrale (financiering van) de geboortezorg in Nederland.

De regio Geboortezorg Midden Kennemerland geeft aanstaande ouders en hun baby zorg dichtbij huis waar het kan en goede begeleiding in het ziekenhuis waar dat moet. Het is kleinschalig georganiseerd zodat de zwangere en haar partner altijd een vertrouwd team om zich heen hebben in deze belangrijke levensfase. Zo is er zoveel mogelijk vrijheid in de keuze voor een behandelaar en behandeling. In de coöperatie Geboortezorg Midden Kennemerland werken eerstelijns verloskundigenpraktijken Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest/Akersloot, Velserbroek en IJmuiden en de daarbij behorende echocentra samen met RKZ Kraamzorg; gynaecologen, tweedelijns verloskundigen en verpleegkundigen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. 

Aanleiding

De aanleiding voor integrale geboortezorg is het besef dat in Nederland de al goede kwaliteit van geboortezorg nog verder kan en moet verbeteren. Met het verder terugdringen van de babysterfte als prioriteit. Door de samenwerking rondom zwangerschappen anders te organiseren, verbetert de kwaliteit van zorg. De zes regio’s die het voortouw genomen zijn JijWij uit Helmond; Qocon uit Bergen op Zoom; Geboortezorg Midden  Kennemerland uit Beverwijk; Zuid aan Zee uit Dirksland; Geboortehart in Hoorn en Annature geboortezorg uit Breda.

Paginaopties: