'Meneer Happy Socks' - weblog geestelijke verzorgers

26 juli 2018

Geestelijk verzorgers Dave Wijker en Sandra Schaap helpen patiënten om te gaan met hun ziekte of de gevolgen van een opname in het ziekenhuis. Ze houden een weblog bij over hun werk. Lees hier de weblog van juli 2018.

Paginaopties: