'Een hemels gevoel'- weblog geestelijk verzorgers Dave Wijker en Sandra Schaap

Geestelijk verzorgers Dave Wijker en Sandra Schaap helpen patiënten om te gaan met hun ziekte of de gevolgen van een opname in het ziekenhuis. Ze houden een weblog bij over hun werk. 

Een hemels gevoel

‘Weet u wat ik zo graag zou willen?’

‘Nou?’

‘Een dag zonder pijn’.

 

Lees verder

Paginaopties: