Nazorggesprekken

Een aantal weken na uw ontslag uit het ziekenhuis neemt de nazorgverpleegkundige contact met u op om te vragen hoe het met u gaat, en om te vragen of u nog lichamelijke  en/of psychische klachten heeft of ervaart.

 

Als er behoefte is aan een nazorggesprek, zal de nazorgverpleegkundige een afspraak met u maken voor een nazorggesprek. Tijdens deze afspraak is er de mogelijkheid vragen te stellen over de opname. Afhankelijk van de eventuele klachten kan verdere nazorg ingezet worden.

Familie erbij 

U kunt tijdens het nazorggesprek twee familieleden mee nemen. Het gesprek is ook bedoeld om vragen van uw partner en/of familielid te beantwoorden. Ook zij hebben veel indrukken opgedaan tijdens uw opname op de Intensive care.

Paginaopties: