Revalidatie

Revalidatie betekent letterlijk herstel, of weer valide worden na een ongeval of medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten bevatten.

 

De revalidatiearts is multidisciplinair georiënteerd. Dat wil zeggen: is gericht op samenwerking met artsen en zorgverleners van andere specialismen. De revalidatiearts stelt de diagnose, coördineert en schrijft de juiste disciplines (specialismen) voor.