Consultteam Palliatieve zorg

Als u lijdt aan een ernstige ziekte kan er een tijd komen dat de behandeling en de zorg niet meer gericht kunnen zijn op genezing. Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen in deze fase van hun leven. Genezing is niet meer mogelijk, maar er kan nog veel worden gedaan om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Binnen het Rode Kruis Ziekenhuis willen wij u deze palliatieve zorg zo optimaal mogelijk leveren. Daarom is er een Consultteam Palliatieve Zorg samengesteld uit palliatief verpleegkundigen, artsen en geestelijk verzorger met specialisatie palliatieve zorg. Op verzoek kan bijvoorbeeld ook de anesthesist, de pijnverpleegkundige of de psycholoog worden ingeschakeld.