Specialisten & behandelaren

Mw. drs. G.J. de Vries Geestelijk verzorger

Omschrijving

Mevrouw de Vries is sinds oktober 2017 werkzaam als geestelijk verzorger bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Tevens is zij sinds 2000 als zodanig werkzaam bij verpleeghuis/revalidatiekliniek Zuiderhout te Haarlem, stichting Zorgbalans. 

Aandachtsgebieden 

 • Ethiek van de zorg
 • Moreel beraad en moreel counselen voor medewerkers
 • Patiënten/familie begeleiden
 • Kwaliteit van zorg 

Opleiding

 • Godgeleerdheid, Vrije Universiteit (1988-1996)
 • Predikantsopleiding, Remonstrants Seminarium, Rijksuniversiteit Leiden. (2007-2012)
 • Ethiek in de Zorg, Radbouduniversiteit Nijmegen (2016) 

Lidmaatschap/ nevenfuncties

 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • Klachtenfunctionaris stichting Zorgbalans
 • Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling stichting Zorgbalans

Mw. F. Mansori Geestelijk verzorger

Omschrijving

Mevrouw Mansori is sinds januari 2020 werkzaam in het RKZ als geestelijk verzorger. Hiervoor was zij werkzaam bij Sensazorg.

 

Aandachtsgebieden:

 • Zorg voor patiënten en naasten, met speciale aandacht voor moslimpatiënten
 • Kennis van islam overdragen aan collega's

 

Opleiding:

2015: Master religie en wetenschappen, VU Amsterdam

Mw. drs. A.Th. Schaap Geestelijk verzorger

Omschrijving

Mevrouw Schaap is sinds februari 2010 geestelijk verzorger bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Voorheen geestelijk verzorger Stichting De Hoven (verpleeghuizen Vliethoven en De Twaalf Hoven), geestelijk verzorger van Palliative Care Team in Emory University Hospitals, Atlanta, GA, VS.

 

Aandachtsgebieden

 • Zorg voor patiënten en naasten
 • Palliatieve zorg
 • Medische ethiek, gebruik van ritueel en muziek

 

Opleiding

 • Theologie, Rijksuniversiteit Groningen (1996-2002),
 • Kerkelijke Opleiding, Seminarium Hydepark (2002-2005),
 • Klinisch Pastorale Vorming, Emory University Hospitals, Atlanta, GA, VS (2005-2006)

 

Lidmaatschap

 • Commissie Oncologische en Palliatieve Zorg (Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen)
 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)

Dhr. drs. D. D. E. Wijker Geestelijk verzorger

Omschrijving

Dhr. drs. D. Wijker is sinds maart 2015 werkzaam als Geestelijk Verzorger. Voorheen was dhr. drs. D. Wijker werkzaam bij Laurens Rotterdam in de geriatrische revalidatie en in hospice Cadenza.

 

Aandachtsgebieden

 • Begeleiding van patiënten en hun naasten t.a.v. zingeving en betekenis
 • Aandacht voor ethiek, gebruik van rituelen

 

Opleidingen

 • 2014: Universiteit van Utrecht, Master Theologie & Geestelijke Verzorging

 

Lidmaatschappen

 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)