Evaluatie

Wanneer u vanaf de Intensive Care wordt overgeplaatst naar de verpleegafdeling, krijgt u een nazorgfolder van de verpleegkundige mee. Deze folder bevat informatie over het telefonische contact dat zal plaatsvinden.

Evaluatieformulier

Bij de folder zit een patiëntenevaluatieformulier. Hier staan vragen over uw ervaring tijdens de opname op de Intensive Care. Ook uw naasten mogen deze vragen beantwoorden.

 

Deze informatie willen wij gebruiken om de patiënttevredenheid te in kaart te brengen, en de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren. Wij willen u vragen deze evaluatie in te vullen en te retourneren.

Paginaopties: