De intensivist

De intensivisten van het RKZ zijn internisten of anesthesiologen die zich daarnaast hebben gespecialiseerd in IC-geneeskunde.

 

Zij zijn verantwoordelijk voor het medisch beleid op de IC. Dagelijks vindt, over iedere IC-patiënt, multidisciplinair overleg plaats met andere medisch specialisten.

Paginaopties: